Doškoľovací kurz - osobitný výcvik

 


Je určený pre vodičov ktorí v priebehu dvanástich mesiacov spáchali tri závažne priestupky, alebo ktorým dopravný inšpektorát vydal rozhodnutie o vykonaní takého kurzu. Dĺžka kurzu trvá približne týždeň.

K vykonaniu kurzu je nutné doložiť právoplatné rozhodnutie vydané dopr. inšpektorátom.

Kurz pozostáva z teoretickej a praktickej prípravy:

PCP - pravidlá cestnej premávky

TVV - teória vedenia vozidla

ZBJ - zásady bezpečnej jazdy

PDN - problematika dopravnej nehodovosti

PJ - praktické jazdy

Po vykonaní doškoľovacieho kurzu bude vydané OSVEDČENIE

Daný kurz je nutné vykonať v stanovenej lehote určenej dopr. inšpektorátom

Kontakt

Autoškola Miroslav Pipas Nálepkova 28
Smižany
053 11
0905 401985
0944 048002
autoskolapipas@gmail.com